Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Een Maatje Minder aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Een Maatje Minder is statutair gevestigd te Málaga, postcode 29015, aan de Calle Cister 5, 2B, staat ingeschreven in het handelsregister van Spanje onder nummer B56606387 en draagt de naam Een Maatje Minder BV S.L.. Een Maatje Minder is per e-mail te bereiken via hetteam@eenmaatjeminder.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Een Maatje Minder omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Een Maatje Minder aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Een Maatje Minder behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2024.

Informatie over de verwerkingen

De persoonsgegevens die door Een Maatje Minder verzameld worden betreffen uw persoonlijk(e):

 • Naam
 • Adres en postcode
 • Woonplaats
 • Email-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Ingestuurde foto’s

Een Maatje Minder verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • Het afhandelen van een betaling;
 • Het afleveren van goederen bij de klant;
 • Administratieve doeleinden;
 • Marketingdoeleinden: het versturen van mails;
 • Ter voldoening aan en wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven (7) jaar opgeslagen. Deze termijn wordt aangehouden om te voldoen aan de wettelijke verplichting inzake administratie en de fiscale bewaarplicht. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

 • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Een Maatje Minder rusten. Bijvoorbeeld de verplichtingen omtrent die belastingaangifte.

Cookies

Een Maatje Minder maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Een Maatje Minder bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Een Maatje Minder om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Meer informatie over cookies vindt u op de onze cookiepagina.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Een Maatje Minder. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Een Maatje Minder is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Een Maatje Minder raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Een Maatje Minder zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Een Maatje Minder verzorgt. Tevens geeft Een Maatje Minder persoonsgegevens door naar Convertkit voor marketingdoeleinden en om goederen te versturen, naar Retainful voor marketingdoeleinden en naar e-boekhouden.nl voor de boekhouding. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Een Maatje Minder.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Een Maatje Minder op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Een Maatje Minder te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Een Maatje Minder te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar hetteam@eenmaatjeminder.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan hetteam@eenmaatjeminder.nl.

Voor alle andere vragen kunt u bij ons terecht via de contactpagina.

Indien u een klacht wil indienen over Een Maatje Minder met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).