Restitutiebeleid

Alle restituties zijn onderhevig aan de volgende omstandigheden en zijn aanvulling op het specifieke beleid van elk product zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Als aanvulling op het herroepingsrecht zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden geeft Een Maatje Minder de consument het recht om de koop van digitale producten (niet geleverd op materiële drager) te ontbinden tot 14 óf 30 dagen na aanschaf van het betreffende product. Dit is afhankelijk van het product.

De volgende producten zijn onderhevig aan de restitutieperiode van 14 dagen:

  • Wandel Je Fit Challenge
  • Maaltijdplanning Wandel Je Fit Challenge
  • Na De Challenge
  • Maaltijdplanning 3 Weken Afslank Challenge

Het volgende product is onderhevig aan de restitutieperiode van 30 dagen:

  • 3 Weken Afslank Challenge

Vanwege de aard van digitale producten en het feit dat ze niet kunnen worden “geretourneerd”, hebben we een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor restitutie. Dit is om onszelf te beschermen tegen degenen die het restitutiebeleid en productontwikkelaars misbruiken. Dit restitutiebeleid is ook bedoeld om degenen die de producten kopen aan te moedigen om hun best te doen voordat ze een beslissing nemen.

Houd er rekening mee dat we specifiek GEEN restitutie aanbieden in de volgende gevallen:

  • Je bent van gedachten veranderd na je aankoop of omdat je het materiaal hebt doorgelezen en besloot dat je het niet wilde doen.
  • Er wordt geen restitutie verleend voor het aanzien van deze producten als boeken met harde of zachte kaft. Op de verkooppagina wordt duidelijk vermeld en aangetoond dat dit niet het geval is, dus we kunnen onder deze omstandigheden geen restitutie bieden.

Als u binnen 14 óf 30 dagen na aanschaf van het programma (afhankelijk van het programma, zoals hierboven staat beschreven) niet tevreden bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling.

Om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling van de 3 Weken Afslank Challenge moet je (a) blijk geven van een eerlijke poging deel te hebben genomen aan de privé 3 Weken Afslank Challenge Facebookgroep of (b) bewijs sturen dat je de 3 Weken Afslank Challenge hebt geprobeerd met foto’s van jezelf of goedgekeurde maaltijden.

Om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling van een van de volgende producten: Wandel je Fit Challenge, Maaltijdplanning Wandel Je Fit Challenge, Na De Challenge, Maaltijdplanning 3 Weken Afslank Challenge; moet je (a) blijk geven van een eerlijke poging deel te hebben genomen aan het programma middels foto’s of deelname aan de community (als dit van toepassing is op het product).

We behouden ons het recht voor om uw verzoek te beoordelen en dienovereenkomstig een beslissing te nemen.

Er vindt geen restitutie plaats na het verlopen van de restitutieperiode na de aankoop van het betreffende digitale product.

Stuur alle verzoeken naar hetteam@eenmaatjeminder.nl.

We waarderen je begrip voor onze online business en dat dit ons noodzaakt om onszelf te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en verspreiding van ons materiaal.